Како Електронско мени овозможува значително намалување на ширењето на вирусите:
Истражувањата покажаа дека вирусите ( не само Covid-19) најлесно и најчесто се шират преку контакт. Оваа апликација која што е веќе во употреба во поразвиените држави се покажа како успешна и значително го намали бројот на заболени од Covid 19. Менито кое што стои на масите во хартиена форма постојано е во допир со стотина гости , и шансите за пренос на вирус се 90 проценти поголеми.