Каков ефект има електронското мени врз животната средина
Во една минута се сечат 55600 дрвја од кои 68 проценти се искористуваат во индустрија за производство на хартија. Оваа бројка значително може да се намали ако помалце се користи хартијата и се модернизираме. Во поразвиените држави ваквите апликации се стандард , зошто да не бидат и кај нас?