Како Електронско мени значително ви ги намалува трошоците за купување на хартиени менија ?
Класичните менија после некое време користење се уништуваат и мораат да се заменат со нови. Предноста на оваа апликација е во тоа што менијата се електронски и нема никакви дополнителни трошоци за замена на веќе уништените менија.

Исто така доколку сакаме да направиме некоја измена во менито , наместо како во старото мени, да го уништуваме така што ќе ја прешрктаме старата цена , со оваа апликација замена на цените никогаш не била полесна и поедноставна.